Propagační akce pro rezervace dovolené! Propagační akce pro rezervace dovolené!

Rezervujte online

Šikmá věž v Ząbkowice Śląskie

Ani dnes nelze přesně určit rok, kdy byla Šikmá věž postavena, ani důvody jejího vzniku. Spekuluje se o tom, že je pozůstatkem někdejšího hradu, nebo že jí byla přisouzena role tehdejší městské brány. Další hypotézou je, že věž od počátku sloužila jako zvonice – tak tomu ostatně bylo od 15. století až do druhé světové války.

 

V roce 1507 byla věž připojena ke kostelu svaté Anny. Původně byl její interiér přístupný pouze po žebříku nebo vnějším schodišti. Věž byla s kostelem spojena krytou kruchtou, která byla na konci 16. století odstraněna kvůli tomu, že v důsledku naklánění došlo k prasknutí konstrukce věže, která hrozila úplným zřícením. Dodnes není známo, proč se věž naklání. Předpokládá se, že příčinou mohly být tektonické otřesy nebo podmáčení půdy.

 

K Šikmé věži se váže také legenda, která její naklonění vysvětluje. V roce 1858, po velkém požáru ve městě, byl údajně vypracován znalecký posudek, podle něhož byla věž od samého počátku křivá, o čemž údajně svědčí nápis zhotovený stavitelem, který v polštině zní takto “Jmenuji se Johannes Gleiß, tuto křivou věž jsem postavil s pílí”. Bohužel poté, co část stavby zachvátil požár a věž musela být znovu postavena, byl nápis zničen.

 

Dnes činí náklon Šikmé věže od svislice 2,14 m. Naproti tomu stojí za zmínku, že v roce 1977 to bylo 1,98 m. Po rekonstrukci je výška stavby 34 m. Dnes tato tajemná a velmi originální stavba slouží jako rozhledna.