Propagační akce pro rezervace dovolené! Propagační akce pro rezervace dovolené!

Rezervujte online

Pevnost Srebrna Góra

Jedna z nejvýznamnějších atrakcí Dolního Slezska a zároveň jedinečný objekt v měřítku evropského vojenského kulturního dědictví. V době svého vzniku, tj. v letech 1765-1777, byla pevnost Srebrna Góra jedním z nejmodernějších opevnění v Evropě.

 

Celý obranný komplex je velmi rozsáhlý a dosahuje rozlohy přes 100 ha a zároveň délky 3 km. Řadí se tak mezi největší horské obranné komplexy na kontinentu. Z tohoto důvodu mu byl také udělen status historické památky. Můžeme si prohlédnout nádvoří, podzemní kasematy, nálezy z minulých staletí a také se vydat na vyhlídkovou terasu na koruně mohutného Donžonu, odkud se nabízí nádherné panorama Sněžníku, Bardžanských, Sovích a Opavských hor. Vzpomínka na malebnou krajinu nám jistě zůstane na delší dobu.

 

V současnosti jsou turistům zpřístupněny ještě zajímavější fragmenty opevnění, například podzemní vodovodní přivaděče se studnou, podzemní padací most a možnost překonat nejhlubší příkop v Polsku. Navíc byly místnosti vojáků vybaveny lůžky, kachlovými sporáky a předměty denní potřeby. To vše proto, aby se návštěvník mohl alespoň na chvíli přenést do dob horského opevnění.

 

Pevnost Srebrna Góra měla 151 pevnostních místností, které se nacházely na třech úrovních. Uvnitř byly sklady, zbrojnice, kaple, nemocnice, vězení, pekárna, pivovar nebo řemeslnické dílny. Mohla pojmout téměř 4 000 vojáků. Poprvé plnila pevnost své obranné funkce v roce 1807, kdy na ni zaútočila francouzská armáda vedená Jeronýmem Bonapartem. V roce 1867 válečné osudy pevnosti skončily. Poté se stala výcvikovým prostorem pro sapéry. Během druhé světové války zde byl zřízen trestný tábor pro válečné zajatce. Dnes je pevnost Srebrna Góra hojně navštěvována četnými turisty z celého Polska i mimo naši zemi.